1 december 2014

Bijtelling op jaarbasis niet lager dan nihil

De eigen bijdrage voor het privégebruik  van de auto van de zaak mag de bijtelling op jaarbasis noot lager dan nihil maken. Het is echter wel […]
30 november 2014

Neem levenslooptegoed voordelig op in 2015

De deelnemers aan een levensloopregeling die onder het overgangsrecht vallen en in 2013 geen gebruik hebben gemaakt van de in dat jaar geldende regeling dat bij […]
28 mei 2014

Aanzeggingsplicht bij einde arbeidscontract voor bepaalde tijd

Per 1 juli 2014 komt er een ‘Aanzeggingsplicht’ bij contracten voor bepaalde tijd Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract voor bepaalde […]
28 mei 2014

Wijziging arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Huidige regelgeving (3x3x3) Arbeidscontracten voor bepaalde tijd kunnen maximaal 3 x verlengd worden binnen 36 maanden. Verleng je een 4e x of overschrijd je de termijn […]