4 december 2014

AOW-leeftijd wordt 65 jaar plus 3 maanden

Per 1 januari 2015 bedraagt de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar plus 3 maanden. Hierdoor duren de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen een maand langer dan […]
28 mei 2014

Aanzeggingsplicht bij einde arbeidscontract voor bepaalde tijd

Per 1 juli 2014 komt er een ‘Aanzeggingsplicht’ bij contracten voor bepaalde tijd Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract voor bepaalde […]
28 mei 2014

Wijziging arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Huidige regelgeving (3x3x3) Arbeidscontracten voor bepaalde tijd kunnen maximaal 3 x verlengd worden binnen 36 maanden. Verleng je een 4e x of overschrijd je de termijn […]