30 augustus 2015

Schenken mag weer tot een ton

Vanaf 2017 gaat de mogelijkheid weer bestaan om belastingvrij € 100.000 te schenken. Dit behoeft geen familie te zijn. De enige eis is dat het geld […]
11 december 2014

Vraag uitstel van betaling aan voor geërfde nog niet verkochte woning

Als erfgenamen niet in staat zijn om de erfbelasting over een geërfde woning te voldoen, verleent de Belastingdienst voor dit soort gevallen uitstel van betaling. Als […]
10 december 2014

Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met de ex-partner

Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, loopt het kind het risico dat bij echtscheiding de schenking moet worden […]
8 december 2014

Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting worden behaald. Schenkingen verlagen de toekomstige nalatenschap zodat bij […]