29 november 2014

Overweeg aftrek rente over restschuld vanaf 2015 over langere termijn

Voor een onder water staande eigen woning bestaat sinds 2013 de mogelijkheid om de rente op een restschuld in aftrek te brengen. Het gaat hierbij om […]