3 juli 2014

ANBI Status kwijt?

De belastingdienst heeft van 2200 stichtingen in Nederland de ANBI status met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 ingetrokken. Dit omdat deze stichtingen niet voldoen aan […]