11 januari 2015

Aangifte kan pas vanaf 1 maart worden ingediend.

U kunt dit jaar pas vanaf 1 maart uw aangifte indienen bij de belastingdienst. Per die datum is ook de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar. Vanaf dit […]
4 december 2014

Controleer voor aftrek schenking of ANBI heeft voldaan aan publicatieplicht

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) geldt sinds 1 januari 2014 een publicatieplicht. Kerkgenootschappen met een ANBI-status hoeven pas op 1 januari 2016 hieraan te voldoen. […]
29 november 2014

Periodieke gift zonder notariele akte

Wilt u een periodieke schenking doen aan een ANBI? Dan hoeft u voortaan alleen nog maar een onderhandse overeenkomst op te stellen en hoeft u niet […]