1 december 2014

Houd in 2015 rekening met afschaffing keuzeregime buitenlandse belastingplichtigen

Het huidige keuzeregime voor buitenlandse belastingplichtigen verdwijnt per 1 januari 2015. Vanaf dat moment kunnen buitenlandse belastingplichtigen niet meer kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, maar […]