4 december 2014

AOW-leeftijd wordt 65 jaar plus 3 maanden

Per 1 januari 2015 bedraagt de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar plus 3 maanden. Hierdoor duren de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen een maand langer dan […]
3 december 2014

De BGL (Beschikking geen loonheffingen) vervangt de VAR in 2015

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) worden mogelijk in de loop van 2015 beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van […]
29 november 2014

Let in 2015 op lagere marge bij vaststellen gebruikelijk loon van de DGA

Het is aan te raden om jaarlijks te toetsen of het gebruikelijk loon (2014: € 44.000) van de DGA aanpassing behoeft. De Belastingdienst kan uiteraard vinden dat […]
28 mei 2014

Aanzeggingsplicht bij einde arbeidscontract voor bepaalde tijd

Per 1 juli 2014 komt er een ‘Aanzeggingsplicht’ bij contracten voor bepaalde tijd Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het arbeidscontract voor bepaalde […]
28 mei 2014

Wijziging arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Huidige regelgeving (3x3x3) Arbeidscontracten voor bepaalde tijd kunnen maximaal 3 x verlengd worden binnen 36 maanden. Verleng je een 4e x of overschrijd je de termijn […]