10 oktober 2015

Kerkgenootschappen moeten nu website adres doorgeven aan belastingdienst

Voor de meeste ANBI instellingen geldt sinds 1 januari 2014 een publicatieplicht. Voor kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen gaat deze plicht per 1 januari 2016 ook […]
15 februari 2015

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven. ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren […]
4 december 2014

Controleer voor aftrek schenking of ANBI heeft voldaan aan publicatieplicht

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) geldt sinds 1 januari 2014 een publicatieplicht. Kerkgenootschappen met een ANBI-status hoeven pas op 1 januari 2016 hieraan te voldoen. […]
29 november 2014

Periodieke gift zonder notariele akte

Wilt u een periodieke schenking doen aan een ANBI? Dan hoeft u voortaan alleen nog maar een onderhandse overeenkomst op te stellen en hoeft u niet […]
3 juli 2014

ANBI Status kwijt?

De belastingdienst heeft van 2200 stichtingen in Nederland de ANBI status met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 ingetrokken. Dit omdat deze stichtingen niet voldoen aan […]