7 december 2014

Registreer uw uren voor het urencriterium in verband met ondernemersfaciliteiten

Voor de zelfstandigenaftrek, de speur- en ontwikkelingsaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve geldt een urencriterium. Minimaal 1.225 uren moeten in een kalenderjaar zijn besteed aan de […]
6 december 2014

Dien een T-biljet in om belasting terug te krijgen bij kleine (bij)banen ook voor studenten

Bij kleine bijbanen en vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel […]
5 december 2014

Vanaf 2015 structureel langere termijn verhuisregelingen eigen woning

De tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen van twee naar drie jaar wordt vanaf 2015 structureel. Hierdoor kan een sinds 2012 leegstaande, voor de […]
4 december 2014

Controleer voor aftrek schenking of ANBI heeft voldaan aan publicatieplicht

Voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) geldt sinds 1 januari 2014 een publicatieplicht. Kerkgenootschappen met een ANBI-status hoeven pas op 1 januari 2016 hieraan te voldoen. […]
4 december 2014

Los kleine hypotheek af om eigenwoningforfait te ontlopen

Het kan interessant zijn om een kleine hypotheek af te lossen die nog rust op een eigen woning. Voor een eigen woning geldt het eigenwoningforfait. Deze […]
4 december 2014

AOW-leeftijd wordt 65 jaar plus 3 maanden

Per 1 januari 2015 bedraagt de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar plus 3 maanden. Hierdoor duren de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen een maand langer dan […]