14 december 2014

Zorg dat de administratie op orde is

Uit de administratie moeten op elk gewenst moment de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk blijken. Deze administratieplicht was al belangrijk, maar wordt nog […]
12 december 2014

BTW-teruggaaf voor eigenaren van zonnepanelen

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de exploitatie van zonnepanelen voor de BTW moet worden aangemerkt als een economische activiteit. Daarna kwam de vraag […]
11 december 2014

Vraag uitstel van betaling aan voor geërfde nog niet verkochte woning

Als erfgenamen niet in staat zijn om de erfbelasting over een geërfde woning te voldoen, verleent de Belastingdienst voor dit soort gevallen uitstel van betaling. Als […]
10 december 2014

Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met de ex-partner

Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, loopt het kind het risico dat bij echtscheiding de schenking moet worden […]
8 december 2014

Weg met het box 3 vermogen en wordt uw eigen bank met een goed rendement

De spaarrente daalt snel en de verwachting is dat de rente voorlopig ook niet gaat stijgen eerder verder dalen. Wat kunt u hieraan doen met uw […]
8 december 2014

Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting worden behaald. Schenkingen verlagen de toekomstige nalatenschap zodat bij […]