29 november 2014

Alle VAR verklaringen ontvangen??

Om het risico van naheffing van loonheffingen en premieheffing te vermijden, is het raadzaam om aan al uw freelancers een verklaring arbeidsrelatie (VAR) en een kopie […]
29 november 2014

Eindejaarsuitkeringen verschuiven naar 2015!

Soms kan het verstandig zijn om de eindejaarsuitkeringen, bonussen etc. te verschuiven naar 2015. Dit kan het geval zijn als u verwacht dat u volgend jaar […]
29 november 2014

Ontbrekende facturen nog even opvragen

Heeft u geen factuur van uw leverancier ontvangen? Dan kan er ook geen BTW aftrek worden geclaimd. Vraag die factuur dus nog even op. Een complete […]
29 november 2014

Marktplaats moeten informatie delen met fiscus

U kunt op marktplaats producten kopen en verkopen. Deze informatie wordt nu ook de door belastingdienst gebruikt om uw belastingplicht te bepalen en fraude op te […]
16 juli 2014

VAR 2014 ook in 2015 geldig (tot nieuwe regeling is ingegaan)

Om de overgang van de invoering van de VAR soepel te laten verlopen heeft de minister kennelijk meer tijd nodig. Hij wil dan ook dat de […]
3 juli 2014

ANBI Status kwijt?

De belastingdienst heeft van 2200 stichtingen in Nederland de ANBI status met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 ingetrokken. Dit omdat deze stichtingen niet voldoen aan […]