29 november 2014

Overweeg aftrek rente over restschuld vanaf 2015 over langere termijn

Voor een onder water staande eigen woning bestaat sinds 2013 de mogelijkheid om de rente op een restschuld in aftrek te brengen. Het gaat hierbij om […]
29 november 2014

Bijtelling bestelauto van de zaak

Voor bestelauto's bestaan diverse regelingen die ervoor zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft te worden genomen. Zowel de werkgever als de werknemer moet hierbij verschillende […]
29 november 2014

Let in 2015 op lagere marge bij vaststellen gebruikelijk loon van de DGA

Het is aan te raden om jaarlijks te toetsen of het gebruikelijk loon (2014: € 44.000) van de DGA aanpassing behoeft. De Belastingdienst kan uiteraard vinden dat […]
29 november 2014

Renteloze of laagrentende lening aan kind verstrekt?

Heeft u aan uw kind(eren) een direct opeisbare renteloze lening of een lening met lage rente verstrekt? Dan moeten uw kinderen over het verschil tussen de […]
29 november 2014

Periodieke gift zonder notariele akte

Wilt u een periodieke schenking doen aan een ANBI? Dan hoeft u voortaan alleen nog maar een onderhandse overeenkomst op te stellen en hoeft u niet […]
29 november 2014

Salaris omzetten in onbelaste vergoeding

Het kan aantrekkelijk zijn om een deel van het salaris van uw werknemers om te zetten in verstrekkingen van onbelaste kostenvergoedingen. Denk hierbij aan kosten van […]