3 december 2014

Verlaag box 3-vermogen door vooruitbetaling hypotheekrente

Wie vermogensrendementsheffing in box 3 moet betalen, kan zijn vermogen per 1 januari 2015 verminderen door al in 2014 hypotheekrente vooruit te betalen. Bijkomend voordeel is […]
3 december 2014

De BGL (Beschikking geen loonheffingen) vervangt de VAR in 2015

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) worden mogelijk in de loop van 2015 beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van […]
2 december 2014

Laatste kans in 2014 om dividend uit te keren tegen tarief van 22%

In 2014 geldt een lager box 2-tarief van 22% in plaats van 25% voor inkomen uit aanmerkelijk belang dat niet hoger is dan € 250.000. Per 1 […]
2 december 2014

Borrel vanaf 2015 op kantoor

Vindt bij u de (maandelijkse) borrel buiten het bedrijf plaats, bijvoorbeeld in een restaurant? Verplaats deze borrel dan vanaf volgend jaar naar de werkplek (als u […]
1 december 2014

Houd in 2015 rekening met afschaffing keuzeregime buitenlandse belastingplichtigen

Het huidige keuzeregime voor buitenlandse belastingplichtigen verdwijnt per 1 januari 2015. Vanaf dat moment kunnen buitenlandse belastingplichtigen niet meer kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, maar […]
1 december 2014

Aangiftetijdvak aanpassen met formulier fiscus

U kunt maar een keer per uw aangiftetijdvak wijzigen voor de omzetbelasting. Mocht u dit willen veranderen van kwartaal naar jaar of van jaar naar kwartaal […]