ziektewetuitkering
Aangifte inkomstenbelasting tip 8: ziektewetuitkering
6 april 2018
Alles zien

Aangifte inkomstenbelasting tip 9: overlijden en box 3

overlijden en box 3

In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Het belaste vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden, naar de situatie op 1 januari 2017.

Wettelijke verdeling
Wanneer u of uw partner komt te overlijden en er sprake is van een wettelijke verdeling, dan ontvangt de langstlevende echtgenoot de hele erfenis. Heeft u kinderen? Dan hebben deze vaak een vordering op de langstlevende echtgenoot. Pas wanneer beide ouders zijn overleden, kunnen zij de vordering opeisen. Dit komt erop neer dat de overblijvende partner een schuld heeft aan de kinderen. Zolang de kinderen de vordering nog niet kunnen opeisen, hoeven de vordering van de kinderen en de schuld van de langstlevende ouder niet te worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Wanneer de vordering opeisbaar was op 1 januari 2017, moeten de kinderen deze in hun aangifte opnemen bij bezittingen in de rubriek ‘Overige vorderingen’, ook wanneer deze nog niet beschikbaar is gesteld.

Onverdeelde nalatenschap
Wanneer u of uw partner komt te overlijden en er is sprake van een onverdeelde nalatenschap op 1 januari 2017, dan moet iedere erfgenaam zijn aandeel aangeven in de aangifte. Ondanks dat er nog niks verdeeld is. Let op: houdt rekening met het soort bezitting. Behoort een bankrekening bijvoorbeeld tot de onverdeelde boedel, geef uw aandeel dan op bij de rubriek ‘Bank- en spaarrekeningen’. Hebben de kinderen echter een vordering op de langstlevende ouder, dan hoeft de waarde van de vordering niet vermeld te worden, wanneer deze nog niet op te eisen is.

Erfbelasting
Moet u door het overlijden erfbelasting betalen? De op 1 januari 2017 verschuldigde erfbelasting mag u als schuld opnemen in box 3.