echtscheiding
Aangifte inkomstenbelasting tip 2: echtscheiding
23 maart 2018
Bijleenregeling eigen woning
Aangifte inkomstenbelasting tip 4: bijleenregeling eigen woning
27 maart 2018
Alles zien

Aangifte inkomstenbelasting tip 3: inkomensafhankelijke combinatiekorting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Bent u een werkende alleenstaande ouder? Of verdient u minder dan uw partner? En heeft u een of meer kinderen onder de leeftijd van 12 jaar? Dan komt u in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft in 2017 meer dan € 4.895 ontvangen aan winst uit de onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
  • Uw kind staat minstens zes maanden op hetzelfde woonadres ingeschreven als u.
  • Uw kind is op 1 januari nog steeds jonger dan 12 jaar.
  • U heeft géén fiscaal partner of u bent degene met het laagste arbeidsinkomen.

Mocht u op alle vragen bevestigend kunnen antwoorden, dan heeft u waarschijnlijk recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Let op! Daarop bestaan enkele uitzonderingen:

  • Uw kind is een pleegkind waarvoor u een vergoeding ontvangt.
  • U besteedt minder dan € 416 aan het levensonderhoud voor uw pleegkind.
  • U heeft co-ouderschap waarbij uw kind minder dan drie hele dagen bij u verblijft (of om de week minder dan een volledige week).