inkomstenbelasting
Digitaal bezwaar maken tegen aanslag inkomstenbelasting
20 maart 2018
echtscheiding
Aangifte inkomstenbelasting tip 2: echtscheiding
23 maart 2018
Alles zien

Aangifte inkomstenbelasting tip 1: inkomensbestanddelen verdelen

Inkomensbestanddelen verdelen

Heeft u een partner die over het gehele jaar uw fiscaal partner is geweest? Dan kunt u een aantal inkomensbestanddelen onderling verdelen, zowel van box 1 als box 3. De elementen die verdeeld kunnen worden zijn:

  • Het saldo van de inkomsten- en aftrekposten van de eigen woning;
  • De aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld;
  • Het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);
  • De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3);
  • Het (restant) persoonsgebonden aftrek.

Bent u niet het gehele jaar fiscaal partner geweest? Dan kunt u er toch gezamenlijk voor kiezen om de bovenstaande inkomensbestanddelen onderling te verdelen. Let op! U moet samen wel 100% van de inkomensbestanddelen aangeven.