vve
Lid van een VVE? Let op uw zaak!
18 februari 2016
pensioen
Het einde van het pensioen in eigen beheer nabij?
2 juli 2016
Alles zien

BTW vrijstelling voor (para) medici

btw

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over de toepassing van de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens aangepast aan het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015, nr. 13/02667, ECLI:NL:HR:2015:744.

Uit het gewijzigde besluit blijkt dat alle gezondheidskundige diensten die worden verricht door een arts onder de vrijstelling vallen. Ook worden de voorwaarden waaronder Wet BIG geregistreerde beroepsbeoefenaren die buiten hun deskundigheid handelen en niet-Wet BIG geregistreerde-beroepsbeoefenaren de vrijstelling kunnen toepassen. Uit het besluit volgt dat deze vrijstelling in werking treedt met terugwerkende kracht tot de datum van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015.Is er bezwaar gemaakt tegen de btw afdracht voor deze datum dan kan deze btw ook worden teruggevorderd.