Vaarwel Blauwe Envelop
14 oktober 2015
Belastingplan 2016 Novelle
8 december 2015
Alles zien

BTW vrijstelling paramedici een tussenstand

Alle beroepsgroepen van paramedici hebben een uitnodiging gekregen om met hun fiscale adviseurs op bezoek te komen bij de belastingdienst voor overleg over de BTW vrijstelling.
Het lijkt erop dat de beroepsgroepen die per 1/1/2013 verplicht in de BTW zijn gekomen nu weer worden vrijgesteld van BTW.

De ambtenaren die indertijd de wetswijziging hierover hebben voorbereid zijn nu weer de gesprekspartners om de vrijstelling te regelen en dit allemaal zonder een wetswijziging!  Het kan verkeren in Den Haag.

Formeel moet er nog een besluit genomen worden maar de meeste beroepsgroepen hebben al informeel vernomen dat er een vrijstelling voor hun leden komt.

Alles opgelost dus?? Dat is nog maar de vraag.

Er zijn twee onduidelijkheden:

- Voor wie geldt deze vrijstelling precies? Sommige beroepsgroepen stellen dat de paramedicus verplicht moet zijn aangesloten bij de beroepsgroep. Dit met als achterliggende gedachte dat dan de kwaliteit is geborgd. Dat is op zich vreemd en ook niet in lijn met de BTW vrijstelling op basis van een BIG registratie. Een afgestudeerd para medicus met een BIG beroep, die ook is ingeschreven in een kwaliteitsregister en zijn bij- en nascholing regelt, is vrijgesteld van BTW. Een lidmaatschap van een beroepsgroep is niet vereist. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat dit nu wel een verplicht punt wordt. We moeten de exacte regeling maar even afwachten hoe dit geformuleerd gaat worden.

- Terugwerkende kracht. De gesprekken over de vrijstelling zijn in een stroom versnelling gekomen na een Hoge Raad uitspraak van eind maart 2015. Dat er een vrijstelling komt vanaf deze datum voor para medici, die over het 1ste – 3de kwartaal 2015 bezwaar hebben gemaakt, ligt wel voor de hand. Echter het is nog niet duidelijk of er ook een vrijstelling komt over de periode januari 2013 – maart 2015. Wellicht moeten daar nog procedures over gevoerd gaan worden. Ik hoop dat dit punt direct wordt opgelost zodat er rechtszekerheid is voor betrokkenen en dat er niet nog meer advieskosten gemaakt moeten worden voor dit onderwerp.

De meeste paramedici hebben per 1/1/2013 hun tarieven met minimaal 10% verhoogd. Het is nu de grote vraag of de tarieven gaan dalen als de BTW vrijstelling een feit is en of de patiënten ook een creditnota gaan krijgen voor de BTW over behandelingen vanaf 1/1/2013. In het bedrijfsleven zou dat laatste niet eens een punt van discussie zijn.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en als u vragen hebt neem dan gerust contact met ons op.