Run op BV door spaartaks
12 september 2015
btw vrijstelling voor master psychologen
25 september 2015
Alles zien

IB-aangifte particulieren vanaf 2017 alleen nog digitaal

In 2017 zal de aangifte inkomstenbelasting door particulieren alleen nog digitaal kunnen worden gedaan en zullen de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting alleen nog digitaal worden verzonden.

Er komt hierop een uitzondering voor vijf groepen. Het valt echter op dat er voor ouderen geen uitzondering meer wordt gemaakt. Alle ouderen moeten dus digitaal aangifte gaan doen.

De vijf groep die worden uitgezonderd zijn:

  • mensen met een woonadres in het buitenland, omdat zij nog niet altijd over een DigiD (kunnen) beschikken.
  • nabestaanden van overledenen, omdat daarvoor nog geen machtigingsmogelijkheid voor het digitaal afhandelen van zaken beschikbaar is.
  • wettelijke vertegenwoordigingsgevallen, zoals curatele en bewind, omdat een faciliteit voor het vaststellen van de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger nog ontbreekt.
  • mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges genieten , omdat ook zij (evenals de mensen met een buitenlands adres) niet allen over een DigiD (kunnen) beschikken.
  • kinderen onder 14 jaar, omdat voor deze groep geen MijnOverheidaccount beschikbaar is.

 

Ik pleit ervoor om voor ouderen toch de mogelijkheid open te laten om niet digitaal aangifte te hoeven doen. Belastingadviseurs zoals NFFA kunnen een digitale aangifte verzorgen zonder gebruik te maken van een DigiD.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.