Voorlopige aanslag primeur voor 500.000 mensen
15 januari 2015
Bijna 1 mei !
26 april 2015
Alles zien

Informatieplicht na beëindiging ANBI-status

Voormalig Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Wanneer?

Het ingevulde formulier over 2013 moet vóór 1 mei 2015 bij de belastingdienst zijn. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 bij de belastingdienst worden aangeleverd.

Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.