Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met de ex-partner
10 december 2014
BTW-teruggaaf voor eigenaren van zonnepanelen
12 december 2014
Alles zien

Vraag uitstel van betaling aan voor geërfde nog niet verkochte woning

Als erfgenamen niet in staat zijn om de erfbelasting over een geërfde woning te voldoen, verleent de Belastingdienst voor dit soort gevallen uitstel van betaling. Als na een jaar de geërfde woning nog niet is verkocht, kan opnieuw uitstel van betaling worden gevraagd. In dat geval verlangt de Belastingdienst echter wel dat een hypotheekakte wordt opgemaakt.

De Belastingdienst berekent belastingrente over de periode dat uitstel van betaling wordt verleend. De belastingrente bedroeg over het eerste kwartaal van 2014 3% maar over het tweede, derde en vierde kwartaal van 2014 is de belastingrente vastgesteld op 4%. Voor zover er dus liquide middelen aanwezig zijn, kan het daarom voordeliger zijn om de erfbelasting hieruit te betalen, zeker nu de rente op een spaarrekening zo laag is.