Weg met het box 3 vermogen en wordt uw eigen bank met een goed rendement
8 december 2014
Vraag uitstel van betaling aan voor geërfde nog niet verkochte woning
11 december 2014
Alles zien

Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met de ex-partner

Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, loopt het kind het risico dat bij echtscheiding de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner. Als de schenker (de ouder) een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft het geschonken bedrag privévermogen van het eigen kind. Het is mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule op te nemen. Dan geldt de uitsluitingsclausule niet als het huwelijk eindigt door overlijden, maar alleen als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden.

De schenking behoort bij overlijden dan alsnog tot de gemeenschap van goederen waardoor de partner hierover minder of geen erfbelasting betaalt.