Vanaf 2015 structureel langere termijn verhuisregelingen eigen woning
5 december 2014
Registreer uw uren voor het urencriterium in verband met ondernemersfaciliteiten
7 december 2014
Alles zien

Dien een T-biljet in om belasting terug te krijgen bij kleine (bij)banen ook voor studenten

Bij kleine bijbanen en vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel ingehouden bedrag aan loonbelasting via een T-biljet worden teruggevraagd. T-biljetten moeten binnen vijf jaar na het einde van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend en de teruggave moet minimaal € 14 bedragen. Tot en met 31 december 2014 kunnen de T-biljetten over 2009 en latere jaren nog worden ingediend.

Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte onbedoeld leidt tot een te betalen bedrag in plaats van tot een teruggave.