De BGL (Beschikking geen loonheffingen) vervangt de VAR in 2015
3 december 2014
AOW-leeftijd wordt 65 jaar plus 3 maanden
4 december 2014
Alles zien

Verlaag box 3-vermogen door vooruitbetaling hypotheekrente

Wie vermogensrendementsheffing in box 3 moet betalen, kan zijn vermogen per 1 januari 2015 verminderen door al in 2014 hypotheekrente vooruit te betalen. Bijkomend voordeel is dat het hoogste tarief voor aftrek van hypotheekrente in 2014 ook nog eens hoger is dan in 2015 (51,5% in plaats van 51%). Het moet wel gaan om hypotheekrente die betrekking heeft op maximaal de eerste zes maanden van 2015.

Als door de vooruitbetaling in 2014 in 2015 wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, bestaat daar toch geen recht op.