Vereenvoudigde factuur uitreiken
30 november 2014
Neem levenslooptegoed voordelig op in 2015
30 november 2014
Alles zien

Fiscus houdt rekening met Keurmerk Zeker-Online

Afgelopen september heeft de stichting Zeker-Online de eerste keurmerken uitgereikt aan onder meer Twinfield (nr. 1 in online boekhouden). Deze stichting verleent de keurmerken op basis van een externe audit waarin is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De zekerheid dat deze diensten aan de strengste normen en eisen voldoen maakt dat de Belastingdienst in haar toezicht hier rekening mee gaat houden.

NFFA maakt al enige jaren met volle tevredenheid gebruik van Twinfield Online boekhouden