Periodieke gift zonder notariele akte
29 november 2014
Let in 2015 op lagere marge bij vaststellen gebruikelijk loon van de DGA
29 november 2014
Alles zien

Renteloze of laagrentende lening aan kind verstrekt?

Heeft u aan uw kind(eren) een direct opeisbare renteloze lening of een lening met lage rente verstrekt? Dan moeten uw kinderen over het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en 6% jaarlijks schenkbelasting betalen. U kunt dit voor de toekomst repareren door de lening zo snel mogelijk af te lossen, door alsnog 6% rente te gaan betalen of de lening niet direct opeisbaar te maken.