Let in 2015 op lagere marge bij vaststellen gebruikelijk loon van de DGA
29 november 2014
Overweeg aftrek rente over restschuld vanaf 2015 over langere termijn
29 november 2014
Alles zien

Bijtelling bestelauto van de zaak

Voor bestelauto's bestaan diverse regelingen die ervoor zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft te worden genomen. Zowel de werkgever als de werknemer moet hierbij verschillende voorwaarden in acht nemen. De regelingen gelden ook voor zover van toepassing op ZZP'ers en andere kleine zelfstandigen die van een bestelauto gebruik maken

  1. Maximaal 500 km privé rijden: vereenvoudigde rittenadministratie.
  2. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik: geen privékilometers rijden, zodat een rittenregistratie niet nodig is.
  3. De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.
  4. Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende bestuurders: de werkgever betaalt € 300 per jaar per auto aan loonbelasting.
  5. Schriftelijk verbod op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen met daaraan gekoppeld een boetebepaling. De werkgever moet toezicht uitoefenen op het naleven van het verbod en de verbodsbepaling moet worden opgenomen in de loonadministratie.

Als een beroep wordt gedaan op optie 3, dan is het aan te raden om met de Belastingdienst te overleggen of een bepaalde bestelauto nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Hierover is inmiddels veel rechtspraak verschenen.