Alleen in 2014 nog voordelige opname stamrecht
29 november 2014
Vereenvoudigde factuur uitreiken
30 november 2014
Alles zien

Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud aan woningen tot 1 juli 2015

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud van woningen in de bestaande bouw is van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014 verlaagd van 21% naar 6%. De regeling wordt eenmalig verlengd tot 1 juli 2015. Stel renovatie- of onderhoudswerkzaamheden dus niet al te lang uit. De regeling ziet op diensten van bouwbedrijven, schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven, klusbedrijven, installatiebedrijven, hoveniersbedrijven en (tuin)architecten.

De woning moet minimaal twee jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van het verlaagde BTW-tarief op arbeidskosten.

Naast 'reguliere' woningen zijn de volgende onroerende zaken voor de BTW ook woningen.Zo is bijvoorbeeld het woongedeelte van een bejaarden-, verpleeg-, of verzorgingsinstelling dat bestemd is voor (semi) permanent verblijf van bewoners, eveneens een woning. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, het trappenhuis en de lift. Ook aanleunwoningen, studentenhuizen en klooster worden als woning aangemerkt.

Een ' tweede'  woning kan ook een woning zijn. Voorwaarde daarbij is dat permanente bewoning van de 'tweede' woning is toegestaan. Ook garages, schuren, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip woning, als deze op hetzelfde perceel als de woning staan.